Duyurular Haberleşme ve İdari Birim Kodları Değişti: http://dtvt.basbakanlik.gov.tr/AnaSayfa.aspx

Haberleşme ve İdari Birim Kodları Değişti: http://dtvt.basbakanlik.gov.tr/AnaSayfa.aspx

İdari Birim Kimlik Kodları, taşra ve yurt dışı teşkilatında 01/01/2013 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır. http://dtvt.basbakanlik.gov.tr/AnaSayfa.aspx internet adresinden yeni İdari Birim Kimlik Kodlarına ulaşılabilir

DUYURU

Resmi yazışmaların “sayı” bölümünde kullanılan Haberleşme Kodları, resmi yazının hazırlanmış olduğu birimin sırasıyla devlet teşkilatı içerisinde bulunduğu erki (yasama/yürütme/yargı), bu erk içerisindeki kurumunu, kurumun alt birimini ve varsa daha alt birimleri göstermektedir. Bu nedenle devlet teşkilatında meydana gelen değişikliklere paralel olarak değişmektedir. Örneğin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Haberleşme Kodu, Başbakanlığa bağlı iken “B.02.1.KYK” iken Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlandığında “B.20.1KYK” şeklinde değişmiştir.

Günümüzde kamu kurum ve kuruluşları tarafından geliştirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) içerisinde, resmi yazıların değişken nitelikte olan Haberleşme Kodlarına dayalı olarak üretilmesi ve arşivlenmesi elektronik ortamda problemler oluşturmaktadır. Örneğin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün elektronik belge arşivini “B.02.1.KYK” koduna dayalı olarak oluşturmuş olduğu düşünülürse Haberleşme Kodunun “B.20.1KYK” şeklinde değiştirildiğinde arşiv kayıtlarına erişim ortadan kalkacaktır. Bu nedenle DTVT’de yer alan tüm kurum ve kuruluşlar ile bunların tüm alt birimleri için tekil ve değişmez (unique) nitelikte İdari Birim Kimlik Kodları tanımlanmıştır. Bu kodlar vatandaşlarımız için tanımlanan T.C. Kimlik Numaralarına benzemektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, resmi yazıların “sayı” bölümünde Haberleşme Kodlarının Kullanımı yerine İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlara (Yargı kurumları ve Yerel yönetimler hariç) gönderilen resmi yazı ile değişikliğin, EBYS kullanan kurumlarda en kısa süre içerisinde (yıl sonu beklenilmeksizin), EBYS kullanmayan kurum ve kuruluşlar içinse en geç 01/01/2013 tarihi itibariyle hayata geçirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yargı kurumları ve Yerel yönetimlerde değişikliğin 01/02/2013 tarihi itibari ile başlatılması planlanmaktadır. Bu kapsamda tüm belediyelere ve ilözel idarelerine resmi yazı gönderilecektir.

Tüm kurum ve kuruluşlar ile bunların tüm alt birimleri için tanımlanmış olan İdari Birim Kimlik Kodlarına “dtvt.basbakanlik.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilir.

Haberleşme Kodları ise DTVT işletilmesi kapsamında kullanılmaya devam edilecektir. Bu nedenle DTVT Görevlileri tarafından yeni kurulan kurumlar/birimler DTVT’ye haberleşme kodları ile eklenecek, hiyerarşik yapıda meydana gelen değişiklikler yine Haberleşme Kodları ile DTVT’de güncellenecektir.

Önemle Duyurulur.

http://dtvt.basbakanlik.gov.tr/AnaSayfa.aspx

 Yayın:21.01.2013 - Güncelleme:21.01.2013 - 20:20 - Görüntülenme:1196