İSTANBUL FATİH İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2. Ulusal Öğretmenler arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması" süreci başladı.
2. Ulusal  Öğretmenler arası  Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

          İstanbul İl Müdürlüğümüz  tarafından  eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel  materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla  "2.Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'' düzenlenecektir.

Yarışma ile  ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki  materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır. Yarışmaya ilçemizde bulunan   resmi / özel tüm anaokulu, ilkokul, lise ve dengi okul öğretmenleri katılabileceklerdir.

Yarışmada  şunlar hedeflenmektedir:

a)   Farklı  görsel  öğretim  materyalleri  ile  derslerin  daha  anlaşılır,  yapılandırıcı  ve  kalıcı  şekilde işlenmesine zemin hazırlanması.

b)   Öğretmenlerin    derslerine/konularına   ait    öğretim    materyallerini    özgün    olarak    kendilerinin üretmelerinin sağlaması.

c)   Ders materyallerinin    öğretmenler    tarafından  üretmelerini  sağlayarak onların  yaratıcılığa  teşvik edilmesi.

d)   Öğrencilerin  zihinsel  gelişimlerini  desteklemesinin   yanında,   onları   öğrenmelerini kolaylaştırarak kendi kendine öğrenmenin sorumluluğunu kazandırılması.

e)   Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımının sağlanması.

f)   Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımının özendirilmesi.

g)   Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasının dikkate alınması.

h)   Materyallerin  hazırlanmasında  öğrenci  katılımının     sağlanması,   öğrenci becerilerinin geliştirilmesi.

i)   Farklı  alan\branş\sınıf  ve  zümre  öğretmenleri  arasında  fikir  paylaşımı  ve  iş  birliği  platformu oluşturulması.

j)   Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması.

Katılımcılar yarışmaya eğitim-öğretim hizmetleri alanından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi ve özel eğitim kategorisi olmak üzere 6 kategori ile katılabileceklerdir. Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı resmi / özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir.   Yarışmacılar   materyallerini   hazırladıktan   sonra  20.01.2020 - 19.04.2020 tarihleri arasında http://  istmem.com.tr  web  sitesi  üzerinden başvurabileceklerdir.

kategorisi olmak üzere 6 kategori ile katılabileceklerdir. Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı resmi / özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir.   Yarışmacılar   materyallerini   hazırladıktan   sonra   istmem.com   adresinden   başvuru formlarını dolduracaklardır.

Yarışma başvuru formunun doldurulması 20.01.2020 - 19.04.2020 tarihleri arasında http://  istmem.com.tr  web  sitesi  üzerinden yapılacaktır.

Yarışmada"OkulÖncesi", "Ilkokul", "Ortaokul", "Ortaöğretim", "DijitalMateryal"ve"Özel eğitim"alanlarına ait 6(altı)farklı kategoride derece ödülü verilecektir. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul,ortaöğretim,dijital materyal ve özel eğitim kategorisi ödülleri:

Birinci ürüne 5.000 (beş bin) TL,  İkinci ürüne 3.000 (üçbin) TL,  Üçüncü ürüne 2.000 (ikibin) TL verilecektir.

Yarışmanın duyurusuna http: //yegitek.meb.gov.tr den ulaşılabilir. 

 

YarışmaTakvimi

 

 

F.

 

N O

FAALİYETLER

TARİHLER

1.

ProjeninİstanbulMilliEğitimMüdürlüğüTarafındanİlMilli

 

EğitimMüdürlüklerinegönderilmesiveduyurusüreci

15.12.2019

2.

Projekatılımcılarınınmateryalhazırlamasüreci/

 

 

Hazırlananmateryallerinitsmem.comadresindenmateryal başvuruformunundoldurulması.

20.01.2020-19.04.2020

3.

Ön     Değerlendirme     Kurulu     tarafından     materyallerin

 

değerlendirmelerinin yapılması

20.04.2020-10.05.2020

4.

Değerlendirme         Kurulu         tarafından         materyallerin

 

değerlendirmelerinin    yapılması    ve    Üst    Değerlendirme

 

Kurulunasunulması

11.05.2020-24.05.2020

5.

Üst     Değerlendirme  Kuruluna,  sergiye  çıkacak  projelerin

 

duyurulması

26.05.2020

6.

Ödülalacakmateryallerinsergisi,sunumuvedereceyegiren

 

materyallerinsahiplerineödülvebelgelerininverilmesi

04.06.2020

 

 

 

 

Fatih Hükümet Konağı Karagümrük Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No66 B/Blok Kat 2/3 Fatih/İSTANBUL - 0 212 635 08 11

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.